+90 242 748 78 18

Değerlerimiz

Yaşadığımız yüzyılda, toplum ve doğanın geri kalanıyla kurulan ilişkinin sürdürülebilir olmadığını kabul etmek ve insan-doğa ilişkilerini ciddi olarak yeniden sorgulamak durumundayız.

Böyle bir çaba bizi hem doğrudan şu anda tüm çıplaklığıyla kendini hissettiren ekolojik ve toplumsal sorunların kaynağına götürecektir hem de sürdürülebilirlik konusunun öneminin daha bir güçlü anlaşılmasını sağlayacaktır.

Su ürünleri sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması, gelecek nesillerin de su ürünlerine kolaylıkla ulaşabilmesi temel amaç ve hedeflerimizdendir. Sektörde attığımız her adımda bize yön veren bu bilinçtir.

Dersu Balık kendini salt bir ticari firma olarak konumlandırmayıp her şeyimizi borçlu olduğumuz doğa ve topluma karşı kendini her zaman minnettar hisseder.

Tüm ticari ilişkilerinde ve iş süreçlerinde her türlü ayrımcılığın karşısında olup dürüstlük, güven ve şeffaflık ilkeleriyle hareket eder.

Müşteri odaklılık, müşteri beklentilerini azami ölçüde karşılama temel prensip olarak tüm çalışmalarımıza yön veren birinci hedefimizdir.

Başlı başına sorunlar yumağı anlamına gelen hayat ve iş süreçleri karşısında her bir Dersu çalışanı çözüm odaklıdır. Hayat sorun, Dersu çözüm demektir.

Her bir Dersu çalışanı tüm iş süreçlerinde yenilikçi, kişisel gelişimi ön planda tutan, yeni fikirleri ve sektörel gelişmeleri takip edip her zaman daha iyisini hedefleyen yapıdadır.

Görev ve sorumluluk bilinci çalışmalarımız yön verir. Dişlinin bir parçası olarak en alttan en üst kademeye kadar yapılan her işin değerli ve anlamlı olduğu, birinin aksamasının diğerlerini de aksatacağı bilinciyle hareket eder.

Her alanda israfa karşı olma, doğa ve firma kaynaklarını gereksiz yere harcamama, giderleri en akılcı tarzda minimuma indirme temel değerlerimizdendir.