+90 242 748 78 18

Neden Dersu Balık

Gıda güvenliği sistemleri, gıda kaynaklı tehlikelerin azaltılması için etkin bir yöntem olan “çiftlikten sofraya gıda güvenliği” (farm to table) yaklaşımını öne çıkarmaktadır.

Gıda kaynaklı tehlikelerin önlenmesi için temel yaklaşım, ham maddeden başlayarak gıda tüketimine kadar gıda zincirindeki her bir aşamanın dikkatle incelenmesini ve kontrol tedbirlerinin uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda;

Dersu, gıda güvenliğinin çiftliklerden başladığının bilinciyle tehlikeleri kaynağında kontrol etmeyi esas alır. Yetiştirdiğimiz balıklar evrensel gıda güvenliği ilkelerine göre, kalite standartları ve hijyen koşullarına göre üretilmektedir.

Tedarikçilerimizden temin ettiğimiz ürünler için de aynı yaklaşımı benimsemiş olup, önceliğimiz her zaman bu kalite standartlarını benimsemiş tedarikçilerle çalışmaktır. İşletmemize giriş yapan bütün su ürünlerinin organoleptik muayenesi ile parazit vb. kontrolleri yapılmaktadır.

Gerek kendi balıklarımızın gerekse de tedarikçilerimizden temin ettiğimiz balıkların düzenli olarak mikrobiyolojik, kimyasal analizleri ile kalıntı analizleri vb. yaptırılmaktadır.

İşlemede kullandığımız su ve buzun düzenli olarak mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılmaktadır.

Gerek yetiştiricilik gerekse de işlemede kullandığımız her türlü girdi için de aynı hassasiyeti gösterip insan sağlığı açısından sakıncalı olabilecek hiç bir katkının varlığına izin vermiyoruz.

Üretimde kullandığımız bütün materyallerin ‘’Gıdayla Temas Uygunluk Belgesi’’ mevcuttur.

Hem yetiştiricilikte hem de işlemede tam bir izlenebilirlik sağlıyoruz. Yetiştirdiğimiz, işlediğimiz her bir ürünümüzü geriye dönük olarak izleyebiliyor, nerede yetiştiği ya da avlandığı, hangi koşullarda muhafaza edildiği, hangi aşamalardan geçtiği vb. konuları kayıt altına alıyoruz.

Ürün güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve organoleptik parametreler kontrol edilmekte, bu bağlamda raf ömrü, et kalitesi ve kalıntı analizleri dikkatle gerçekleştirilmekte ve kontrol edilmektedir.

Gerek yetiştiricilik gerekse de işleme alanında temel ilkemiz tam bir sürdürülebilirlik olup doğa dostu ve çevreye zarar vermeyen yöntemleri esas alıyoruz. Öyle ki, atık su arıtmamızdan Nifrit Deresi’ne verdiğimiz suyun kalite parametreleri alıcı ortamdan çok daha üstün çıkmaktadır.

İşletmemizde kurulu bir Çevre Yönetim Sistemi dâhilinde çalışıyoruz. Halen çevresel etkileşimleri tam bir kontrol altına almayı sağlayan ve işletme faaliyetlerini en verimli şekilde devam ettirmeyi sağlayan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’miz mevcuttur.

İhracatçı bir firma olarak düzenli olarak Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlenmekteyiz. Ancak, bu denetimlerin yanı sıra otokontrol amaçlı olarak işletmemizde kurulu IFS ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gereği olarak düzenli olarak kendi iç denetimlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

IFS ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz sayesinde ‘’doğadan sofraya’’ gıda güvenliğini sağlamaktayız. Bu sistemin gereği olarak sürekli iyileştirmeler yapıyor, personel eğitimleriyle gıda güvenliği bilincini maksimum seviyeye çıkarıyoruz. Dolayısıyla uluslararası standartlara uygun, kaliteli, güvenilir ve sağlık açısından en güvenli ürün ve hizmeti üretiyoruz.

Tüm bunların toplamı olarak ‘’Neden DERSU?’’ sorusuna tek bir yanıt verecek olursak;

Çünkü biz, kendi çocuklarımıza yedirmeyeceğimiz/ yediremeyeceğimiz hiçbir ürünü satmıyoruz.