+90 242 748 78 18

Çevre Politikası

Çevre Yönetim Sistemi

Dersu Balık olarak satın alma sürecinden müşterilere sunulan ürün ve hizmetlere kadar her aşamada çevresel etkiler kontrol altında tutulmaktadır. Tüm faaliyetlerde çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Çevre dostu, tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir malzeme ve teknolojiler kullanılmaktadır. İşletmemizden kaynaklı atıklar kaynağında kontrol edilmekte ve ayrıştırılmaktadır. Tüm üretim süreçlerinin, çevre boyut ve etkileri kontrol altında tutulmakta ve doğal kaynakların etkin kullanımına özen gösterilmektedir.

Piyasaya sürülen ürünlerin ambalaj malzemelerinin geri kazanımı gerçekleştirilmektedir.

Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında tüm izinlerimiz mevcut olup halen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

Bu kapsamda;

Çevre Değerleri ve Çevre Politikası

İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak,

Doğal kaynak kullanımın azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek,

Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları temel almak,

Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olası etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak

Halen uygulanmakta olan Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli etkin olmasını sağlamak ve güncelleştirmek,

Acil Durum Risklerini azaltmak,

Çevre bilinci konusunda tüm personelin eğitilmesini sağlamak

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin tüm gereklerini yerine getirmek,

Yürüttüğümüz faaliyetlerle ilgili üçüncü şahıslara, firmamıza mal ve hizmet veren tedarikçilerimize ve taşeronlarımıza da kendi sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak,

Sadece çevreyi korumakla kalmayıp, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak, bu amaçla projeler oluşturmak ve/veya oluşturulan projeleri desteklemek Çevre politikamızın esasını oluşturmaktadır.